מה עושים במקרה שעדות מומחה נדחית

מה עושים במקרה שעדות מומחה נדחית
במקרים רבים נדרשת מעורבותו של מומחה לעניינים שונים כאשר מגיעים לדיון בבית משפט. דעתו של המומחה באה במקום בו ישנם חילוקי דעות בקשר לעניין מסוים בין התובע לנתבע, ויש צורך בקביעת דעת מקצועית ורצוי גם חד משמעית. עדות מומחה יכולה להתבקש בהקשר למצבים ונושאים שונים, למשל בתחום הרפואי בנוגע למצבים בהם יש חשש לרשלנות רפואית, בתחום הרכב כאשר יש לקבוע נתונים הקשורים לפעולתו של נהג שגרם לתאונה או נזק או בתחום הבנייה כאשר מדובר בחשש לליקויים או רשלנות.

באילו מקרים נדרשת עדות מומחה

כאשר מגישים תביעה לבית המשפט בכל הנוגע לבקשה לפיצוי עקב ליקויי בנייה, כדאי לצרף לכתב התביעה כתב עדות מומחה המפרטת את מהות הליקויים כמו גם את גובה הסכום הכספי הנדרש על מנת לתקן אותם, או לחילופין, במקרה בו מדובר בליקוי שאינו ניתן לתיקון, מהו גובה הסכום בו יש לפצות את הקונה עקב ירידה בערך הנכס. היות ועלולים להיות פערים משמעותיים בין עדות מומחה המתמנה מטעם ההגנה ובין כזה המתמנה מטעם התביעה, לאחר הגשת כתב התביעה לבית המפשט מועבר התיק למחלקת ניתוב תיקים והיא הקובעת את זהות המומחה שעדותו נדרשת לצורך המשך הדיון בתיק. עלות המומחה מושתת על התובע והנתבע באופן שווה עד לקבלת החלטה סופית בתיק, ועל שני הצדדים להעביר לו את המסמכים הרלוונטיים עבורו על מנת שיוכל להכין עדות מומחה. כמו כן, רשאים הצדדים לפנות למומחה ולבקש הבהרות לגבי חוות דעתו מרגע שהגיעה לידיהם.

קבלת או דחיית עדות מומחה על ידי השופט

לדעתו של מומחה המתמנה מטעם בית המשפט יש מעמד מיוחד, והיא תועדף פעמים רבות על פני דעותיהם של מומחים שהתמנו על ידי שני הצדדים בתיק. אמנם השופט נעזר במומחה מתוקף העובדה כי אין באפשרות השופט להיות מומחה לכל ענייני המשפט השונים המוצגים בפניו, אך אין הוא מחויב לקבל עדות מומחה המוצגת לפניו. פסק הדין נותר לחלוטין לשיקול דעתו של השופט וזכותו לקבל את עדות המומחה כלשונה, להשתמש בחלקים ממנה או לפסול את כולה.ליעוץ ופרטים נוספים צרו קשר
שם:
טלפון:
דוא"ל:
עמוד הבית >> מאמרים >> מה עושים במקרה שעדות מומחה נדחית
יעדים הנדסה אזרחית בע"מ - מעניקה שירותי בדק בית, ביקורת מבנים וגם ליקויי בניה. יעדים הנדסה אזרחית בע"מ הינה מהחברות בדק בית הותיקות והמקצועיות בתחום של בדק בית וביקורת לליקויי בנייה.
you tuble google plus twitter facebook