אחריות הקבלן בתקופת הבדק

אחריות הקבלן בתקופת הבדק
תקופת האחריות של הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:
תקופת הבדק: תקופה שבד"כ הינה של שנה אחת למעט
נושאים מסוימים בהם התקופה שונה .

להלן רשימת הנושאים:


• צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.
• חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים.
• מכונות, מנועים ודוודים – שלוש שנים.
• קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים.
• שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים.
• שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים – שלוש שנים.
• סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים.
• קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים.
• כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
תקופת אחריות: תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.
מהאמור לעיל ניתן ללמוד כי לקבלן ישנה אחריות מנימלית
לתקופה של 4 שנים לפחות: שנה אחת תקופת בדק + שלוש שנים תקופת אחריות.
ואולם ישנו הבדל בין שתי התקופות כדלקמן:
בתקופת הבדק הקבלן חייב לתקן כל ליקוי שהתגלה בנכס אלא אם הוא יכול להוכיח כי הדייר ביצע הליקוי בעצמו.
ואילו בתקופת האחריות הקבלן חייב לתקן כל ליקוי שהדייר הוכיח כי הוא נגרם עקב מחדל של הקבלן.

בכדי שהדייר יוכל לדרוש מהקבלן לבצע התיקונים בדירה עליו להודיע לקבלן בתוך שנה מעת קבלת הדירה על כל ליקוי שניתן לגלותו בעת העמדת הדירה לרשותו או שלא ניתן היה לגלותו בעת העמדת הדירה לרשותו והדייר הודיע לקבלן על הליקוי תוך זמן סביר לאחר שגילה הליקוי.
ולכן ישנה חשיבות רבה למועד ההודעה לקבלן שזהו מועד שליחת הדו"ח לקבלן. כמובן שאם מודיעים לקבלן על ליקוי לאחר שעברה תקופת האחריות אין הקבלן מחויב לתקן ליקוי זה.
חוות דעת הנדסית הקבילה בביהמ"ש הינה הוכחה למחדלים בעבודת הקבלן עבור שתי התקופות: תקופת הבדק ותקופת האחריות.
ליעוץ ופרטים נוספים צרו קשר
שם:
טלפון:
דוא"ל:
עמוד הבית >> אחריות הקבלן בתקופת הבדק
יעדים הנדסה אזרחית בע"מ - מעניקה שירותי בדק בית, ביקורת מבנים וגם ליקויי בניה. יעדים הנדסה אזרחית בע"מ הינה מהחברות בדק בית הותיקות והמקצועיות בתחום של בדק בית וביקורת לליקויי בנייה.
you tuble google plus twitter facebook